Start

Witamy

 Witamy na stronie 

Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i 

Współuzależnień
w Opolu

 


 

logo wotuiw

 

Wojewódzki Ośrodek Terapii

Uzależnienia i Współuzależnienia

w Opolu, ul. Głogowska 25

                                                          tel. 77455 25 35 

                                                              WWW: wotuiw.opole.pl

 

Szanowni Państwo!

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Opolu poszerzył ofertę terapeutyczną o

Poradnię Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży 

używającej substancji psychoaktywnych, oraz nadużywających lub uzależnionych od gier komputerowych, internetu i telefonu komórkowego.

Poradnia otwarta jest od poniedziałku do piątku, wizyty odbywają się tylko po wcześniejszej rejestracji. W poradni można uzyskać pomoc lekarza, psychologa, psychoterapeuty uzależnień. Spotkania odbywają się w formie sesji indywidualnych i grupowych. Pierwsze spotkania odbywają się razem z rodzicami i dzieckiem u  psychoteraputy celem postawienia diagnozy. Na kolejną sesję umawia rejestracja  na spotkanie z lekarzem. Psychoterapeuta uzależnień, ustali warunki i możliwy przebieg psychoterapii. Przyjmujemy osoby niepełnoletnie, w trakcie całego procesu psychoterapeutycznego wymagana jest obecność rodziców i dziecka.

Proponujemy oprócz indywidualnej terapii, udział w dwóch równolegle działających grupach:

Grupa Rozwoju Osobistego dla Młodzieży eksperymentującej z używaniem substancji psychoaktywnych i podejmującej inne zachowania ryzykowne, t.j. nadużywanie komputera i Internetu, w tym pornografii internetowej oraz gier hazardowych;

Grupę Warsztatowo – Edukacyjną dla Rodziców poszukujących wsparcia w przezwyciężaniu trudności wychowawczych związanych z nałogowymi zachowaniami swoich dzieci.

Podczas zajęć o charakterze edukacyjno-warsztatowym, młodzież będzie miała możliwość rozwoju kompetencji społecznych (komunikacji, asertywności i umiejętności radzenia sobie ze stresem) oraz wzbogacenia wiedzy na temat faktycznych zagrożeń wynikających z podejmowania zachowań ryzykownych. W trakcie zajęć dla rodziców, będą mieli oni możliwość podniesienia wiedzy i umiejętności wychowawczych w sytuacji podejmowania przez dziecko zachowań nałogowych, zrozumienia zachowania swojego dziecka, obniżenia poczucia bezradności wobec destruktywnego zachowania, zainicjowania koniecznych zmian w obszarze życia rodzinnego.

Realizujemy także program CANDIS, dla osób powyżej 16 roku życia. CANDIS to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. W programie mogą uczestniczyć osoby, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi.

 

Zapraszamy do współpracy.

 

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SUPERWIZJE
W 2019 roku WOTUiW w Opolu organizuje superwizje kliniczne
dla pracowników lecznictwa odwykowego z terenu Województwa Opolskiego.
 
Superwizje poprowadzi Pani mgr Teresa Brandys -Tylipska.
Psycholog kliniczny, Trener PTP , superwizor PTP
 
Superwizje odbywają się w godzinach od 9.00-15.00
w następujących terminach:

21 marzec - czwartek11 kwiecień – czwartek23  maj – czwartek27 czerwiec – czwartek5 wrzesień – czwartek 

3 październik – czwartek

7  listopad - czwartek

Spotykamy się zawsze w czwartek o godz. 9.00 - 15.00

w WOTUiW Opole ul. Głogowska 25 w sali Nr. 8

W superwizji mogą wziąć udział pracownicy placówek lecznictwa odwykowego, które mają podpisany kontrakt z NFZ.

Prosimy o przygotowanie materiału do omówienia na superwizji np. studium przypadku, omówienie grupy, lub innych problemów związanych z pracą psychoterapeuty uzależnień.

Prosimy zgłosić swoje uczestnictwo w superwizji przynajmniej 1 dzień przed spotkaniem .

pod telefonem: 77/ 455 25 35 lub 77/ 457 63 64

 


  

CIERPISZ Z POWODU WŁASNEGO UZALEŻNIENIA,

ALBO MASZ W RODZINIE OSOBĘ UZALEŻNIONĄ

Zadzwoń, dowiesz się co należy zrobić

tel. 77/ 455 25 35

tel. 77/457 63 64

W naszym ośrodku otrzymasz pomoc od lekarza psychiatry, od psychoterapeutów i psychologów, dobierzemy formę pomocy adekwatną do twojej sytuacji.

U nas możesz leczyć się w poradni i na oddziale dziennym.

 

 

 


 

 Zapraszamy na Grupę Rozwoju Duchowego dla trzeźwiejących alkoholików, narkomanów, hazardzistów po programie podstawowym.  Na tej grupie pacjent może na nowo sformułować sens swojego życia, odbudować system wartości, nauczyć się budować satysfakcjonujące relacje z bliskimi. Zapisy do nowej grupy na Sierpień 2019.

W grupie mogą wziąć udział także osoby Współuzależnione i  DDA po ukończeniu podstawowej terapii. Spotkania zawsze w poniedziałek od. 17,00 -20,00.  Grupa ma miejsce w WOTUiW Opole ul. Głogowska 25. Szczegóły pod tel. 77/ 455 25 35. Grupę prowadzi  kierownik ośrodka Ks. Marcin Marsollek

 

ODDZIAŁ DZIENNY

Cierpisz z powodu nadużywania alkoholu, nie możesz przestać pić weź udział w intensywnej terapii grupowej w naszym ośrodku,  na "Oddziale Dziennym". Terapia trwa tu 8 tygodni, codziennie odbywają się zajęcia od godz. 9,00-15,00 z przerwą na obiad, pacjent otrzymuje posiłek. Na czas leczenia pacjent otrzymuje zwolnienie lekarskie,(L4) . Terapia jest bardzo intensywna i skuteczna. Pacjent może się opiekować nadal swoją rodziną, po południu realizować domowe prace, nie musi opuszczać miejsca zamieszkania i swoich domowników.

Można dzwonić od godz. 8,00 do 20,00 tel. 77/455 25 35

do Ośrodka na ul. Głogowskiej 25

 

CIERPISZ Z POWODU WŁASNEGO UZALEŻNIENIA, ALBO MASZ W RODZINIE OSOBĘ UZALEŻNIONĄ,

Nie musisz cierpieć, mieć nerwicy,depresji, żyć z poczuciem winy i wstydzić się, możesz wrócić do godnego życia, możesz odzyskać wolność i spokój.

Przyjdź lub zadzwoń, daj sobie szansę

Możesz zadzwonić tel. 77/ 455 25 35

 

Można skorzystać z informacji o uzależnieniach.

Można przyjść do Ośrodka  anonimowo, bezpłatnie skorzystać z porady:

- co zrobić kiedy nie radzę sobie z alkoholem, narkotykami , hazardem, internetem, grami, zakupami ?

- co zrobić kiedy nie radzę sobie z uzależnionym ?

- jakie są możliwości leczenia uzależnień ?

- jaka jest pomoc dla członków rodziny osoby uzależnionej ?

- jak pomóc rodzicom dziecka eksperymentującego z używkami , albo dziecka uzależnionego ?

- Jak sobie pomóc kiedy się jest partnerem, żoną osoby uzależnionej?

- Jak sobie pomóc jak się jest dorosłym dzieckiem alkoholika ?

- co zrobić kiedy w domu mamy narkomana ?

- jak pomóc koledze z pracy, który po spożyciu alkoholu prowadzi samochód ?

Ośrodek leczy ludzi uzależnionych od alkoholu, narkotyków, hazardu i wspomaga rodzinę cierpiącą z powodu uzależnienia.

Możesz  zadzwonić tel. 77/ 455 25 35

Zaprasza Zespół Ośrodka

 

Nabór wniosków o dofinansowanie do szkoleń dla psychoterapeutów uzależnień ubiegających się o certyfikat PARPA - zobacz szczegóły w AKTUALNOŚCIACH

 

 

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału tel. 77/ 455 25 35 lub 77/ 457 63 64

Polecamy dział CZYTELNIA gdzie staramy się zamieszczać artykuły dotyczące problematyki uzależnień.