Aktualności

Konkursy na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Informujemy, że zostały ogłoszene dwa konkursy na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla WOTUiW.

Szczegóły dostępne sa ponizej:

Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych (WOTUiW-Odz.Dz)

Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych (WOTUiW-P)