Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia u Współuzależnienia w Opolu

Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Opolu


Od 1 października 2011 w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Opolu przy ul. Głogowskiej 25 B powstanie Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu. Nasza placówka wykorzystując długoletnie doświadczenie pomocy osobom uzależnionym i członkom ich rodzin rozszerza ofertę terapeutyczną o nową formę leczenia uzależnień.

 

Czym jest oddział dzienny?

Oddział dzienny umożliwia podjęcie intensywnego leczenia porównywalnego z pobytem w ośrodku stacjonarnym z tą różnica, że pacjent nie jest całą dobę na oddziale, ale kończy pracę do godziny 15.00 w każdy dzień roboczy. Pacjent nocuje w domu, ale bierze udział w intensywnym, codziennym programie terapii, co może być dodatkową zaletą tej formy leczenia. Pomimo tego, że pacjent nie przebywa na całodobowym oddziale ma on na czas leczenia wystawione zwolnienie lekarskie.

 

Jakie warunki musi spełnić pacjent, aby podjąć leczenie w oddziale dziennym?

Pacjent musi na początku zgłosić się do WOTUiW w Opolu celem diagnozy.

Pacjent ubezpieczony powinien posiadać aktualny dowód ubezpieczenia, pacjent nieubezpieczony powinien posiadać ważny dowód osobisty.

Pacjent powinien mieć ważne skierowanie od lekarza, które jest ważne 2 tygodnie. W tym czasie należy uzgodnić termin przyjęcia.

Przyjmowani są pacjenci uzależnieni od alkoholu lub z uzależnieniem mieszanym (tzn alkohol + leki albo alkohol + narkotyki) oraz uzależnieni od hazardu (hazardziści tylko ubezpieczeni). Przy przyjęciu do Oddziału Terapii wymagane jest, co najmniej 10 dni abstynencji od alkoholu i co najmniej miesiąc abstynencji od narkotyków. Przyjmowani pacjenci powinni być w dobrym stanie ogólnym bez objawów odstawienia alkoholu.

Pacjenci zobowiązani są do tego, aby codziennie być obecnym na terapii w stanie trzeźwym.

 

Jak wygląda i kto prowadzi terapię w naszym oddziale dziennym?

Terapia trwa 7 tygodni, z czego pacjent ma zajęcia od poniedziałku do piątku od 8.00-15.00. Po ukończeniu terapii pacjenci mają możliwość kontynuowania leczenia w programie terapii WOTUiW w Opolu. Pacjenci w tym czasie korzystają z opieki medycznej (lekarze psychiatrzy, pielęgniarka) oraz z pomocy zespołu terapeutów (specjalistów i instruktorów psychoterapii uzależnień, osób starających się o stosowny certyfikat, psychologów). Leczeni odbywa się w formie grupowej (praca wspólnie z innymi pacjentami) jak i indywidualnej ( terapia indywidualna).

Bliższe informacje na temat szczegółów i warunków rozpoczęcia leczenia w oddziale dziennym leczenia uzależnień udziela personel WOTUiW w Opolu.

 

Kontakt

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Opole, Ul. Głogowska 25 b; 45 – 315 Opole; tel: 774552535

www.wotuiw.opole.pl

Pacjenci proszeni są o zgłaszanie się w godzinach otwarcia placówki w celu diagnozy lekarskiej i zakwalifikowania do leczenia na oddziale dziennym .