Poradnia Leczenia Uzależnień dla dzieci i młodzieży

 

 

logo wotuiw
 W
ojewódzki Ośrodek Terapii      

 Uzależnienia i Współuzależnienia

w Opolu, ul. Głogowska 25

 tel. 77 455 25 35 WWW: wotuiw.opole.pl

 

 

Szanowni Państwo!

Od lipca b.r. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Opolu poszerza ofertę terapeutyczną o poradnię terapii uzależnień  dla dzieci i młodzieży używającej substancji psychoaktywnych, oraz nadużywających lub uzależnionych od gier komputerowych, internetu i telefonu komórkowego.

Poradnia otwarta jest od poniedziałku do piątku, wizyty odbywają się tylko po wcześniejszej rejestracji. W poradni można uzyskać pomoc lekarza, psychologa, psychoterapeuty uzależnień. Spotkania odbywają się w formie sesji indywidualnych i grupowych. Pierwsze spotkania odbywają się razem z rodzicami i dzieckiem u lekarza celem postawienia diagnozy. Na kolejną  sesję umawia rejestracja  na spotkanie z  psychoterapeutą uzależnień, który ustali warunki i możliwy przebieg psychoterapii. Przyjmujemy osoby niepełnoletnie, w trakcie całego procesu psychoterapeutycznego   wymagana jest obecność rodziców i dziecka.

Proponujemy oprócz indywidualnej terapii, udział w dwóch równolegle działających grupach:

 Grupa Rozwoju Osobistego dla Młodzieży eksperymentującej z używaniem substancji psychoaktywnych i podejmującej inne zachowania ryzykowne, t.j. nadużywanie komputera i Internetu, w tym pornografii internetowej oraz gier hazardowych;

Grupę Warsztatowo – Edukacyjną dla Rodziców poszukujących wsparcia w przezwyciężaniu trudności wychowawczych związanych z nałogowymi zachowaniami swoich dzieci.

Podczas zajęć o charakterze edukacyjno-warsztatowym, młodzież będzie miała możliwość rozwoju kompetencji społecznych (komunikacji, asertywności i umiejętności radzenia sobie ze stresem) oraz wzbogacenia wiedzy na temat faktycznych zagrożeń wynikających z podejmowania zachowań ryzykownych. W trakcie zajęć dla rodziców, będą mieli oni możliwość podniesienia wiedzy i umiejętności wychowawczych w sytuacji podejmowania przez dziecko zachowań nałogowych, zrozumienia zachowania swojego dziecka, obniżenia poczucia bezradności wobec destruktywnego zachowania, zainicjowania koniecznych zmian w obszarze życia rodzinnego.

Realizujemy także program  CANDIS, dla osób powyżej 16 roku życia. CANDIS to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. W programie mogą uczestniczyć osoby, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi.

 

Zapraszamy do współpracy.

Dodatkowe informacje